.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: چهارمحال و بختیاری)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 2 کد UN-327
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای
ظرفیت(نفر) : 20 مهمان
3 اتاق
4 تخت

درجه 2 کد UN-101
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای چمعالی
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-48
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:دهکده توریستی زاگرس
ظرفیت(نفر) : 22 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-5244
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
محله:میرآباد شرقی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-4408
چهارمحال و بختیاری - کوهرنگ
محله:روستا
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-4746
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:دهستان چم چنگ
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-4505
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای چم خلیفه
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
5 اتاق
5 تخت

درجه 2 کد UN-4503
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
1 تخت

درجه 1 کد UN-4500
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:دهستان چم چنگ
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-4401
چهارمحال و بختیاری - کوهرنگ
محله:روستای
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-4280
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
محله:انتهای خیابان معلم
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-4250
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
2 اتاق
1 تخت