.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: مازندران)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-7302
مازندران - سلمان شهر(متل قو)
محله:سلمان شهر
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
3 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-7185
مازندران - سلمان شهر(متل قو)
محله:سلمان شهر
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-7002
مازندران - تنکابن(شهسوار)
محله:نعمت آباد
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-6905
مازندران - رامسر
محله:سفیدتمشک کوچه بهاران منزل شخصی
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 ممتاز (VIP) کد UN-6171
مازندران - رامسر
محله:چهارصددستگاه یاس17 انتهای کوچه سمت چپ
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
4 اتاق
8 تخت

درجه 2 کد UN-3543
مازندران - رامسر
محله:کتالم جنب اداره برق نبش کوچه بهشتی7
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 3 کد UN-8765
مازندران - رامسر
محله:کتالم جنب اداره برق نبش کوچه بهشتی7
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-3509
مازندران - رامسر
محله:رمک-چپرسر-خ سرنگ میر هاشمی شرقی 6
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
1 تخت

درجه 3 کد UN-6404
مازندران - رامسر
محله:خیابان سیدمصطفی خمینی تالش محله فتوک کوچ...
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-6438
مازندران - رامسر
محله:خیابان سیدمصطفی خمینی تالش محله فتوک کوچ...
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 3 کد UN-6155
مازندران - رامسر
محله:خیابان شهید عباس مفرد کوچه شهید حسنی2
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 3 کد UN-6156
مازندران - رامسر
محله:خیابان شهید عباس مفرد کوچه شهید حسنی2
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
2 اتاق
4 تخت