.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: گلستان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-2576
گلستان - گرگان
محله:جرجان
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
5 تخت

درجه 2 کد UN-2348
گلستان - بندر گز
محله:سه راه بندر گز به سمت ساری
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
4 تخت

درجه 3 کد UN-2302
گلستان - گرگان
محله:روستای زیارت
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 3 کد UN-2303
گلستان - گرگان
محله:روستای زیارت
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 2 کد UN-2304
گلستان - گرگان
محله:روستای زیارت
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-725
گلستان - کردکوی
محله:بلوار امام رضا
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
بدون اتاق
3 تخت

درجه 1 کد UN-726
گلستان - کردکوی
محله:بلوار امام رضا
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
بدون اتاق
3 تخت

درجه 3 کد UN-847
گلستان - گرگان
محله:روستای زیارت
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 3 کد UN-848
گلستان - گرگان
محله:روستای زیارت
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 3 کد UN-849
گلستان - گرگان
محله:روستای زیارت
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-7524
گلستان - گرگان
محله:گرگان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-7525
گلستان - گرگان
محله:گرگان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
3 تخت