.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: کهگیلویه و بویراحمد)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 3 کد UN-1181
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:چهار راه باغات
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1174
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:مرکز شهر
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1175
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:مرکز شهر
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1173
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:مرکز شهر
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-1164
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:بالا
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-1165
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:میدان جهاد
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-1161
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:میدان جهاد
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-1162
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:میدان جهاد
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-1163
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:میدان جهاد
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-1110
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:شهرک جهاد
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-648
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:مرکز شهر
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-649
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:مرکز شهر
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت