.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: کردستان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-345
کردستان - بانه
محله:مسجد محمدی
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-313
کردستان - بانه
محله:مسجد جامع
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-314
کردستان - بانه
محله:مسجد جامع
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-311
کردستان - بانه
محله:مسجد جامع
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-312
کردستان - بانه
محله:مسجد جامع
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-309
کردستان - بانه
محله:بانه کهنه
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-310
کردستان - بانه
محله:بانه کهنه
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-305
کردستان - بانه
محله:هوا شناسی
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-306
کردستان - بانه
محله:هوا شناسی
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-307
کردستان - بانه
محله:هوا شناسی
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-288
کردستان - بانه
محله:گلشهر
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-276
کردستان - بانه
محله:میدان جهاد
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
5 تخت