.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: سمنان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-2392
سمنان - سمنان
محله:شهر مهدی شهر،
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-2091
سمنان - شاهرود
محله:خیابان 22 بهمن -
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-2092
سمنان - شاهرود
محله:خیابان 22 بهمن -
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 3 کد UN-1798
سمنان - شاهرود
محله:روستای ابر
ظرفیت(نفر) : 7 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-1484
سمنان - شاهرود
محله:روستای بیارجمند-
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-1272
سمنان - شاهرود
محله:شهرک ذوالفقار -
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-1273
سمنان - شاهرود
محله:شهرک ذوالفقار -
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1203
سمنان - شاهرود
محله:روستای قلعه نو خرقان
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1204
سمنان - شاهرود
محله:روستای قلعه نو خرقان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1205
سمنان - شاهرود
محله:روستای قلعه نو خرقان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1206
سمنان - شاهرود
محله:روستای قلعه نو خرقان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-1255
سمنان - شاهرود
محله:روستای قلعه نو خرقان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت