.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: سمنان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-8683
سمنان - شاهرود
محله:خیابان چمران
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-7439
سمنان - شاهرود
محله:جاده کارخانه قند -
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-8112
سمنان - شاهرود
محله:جاده کارخانه قند -
ظرفیت(نفر) : 12 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-6152
سمنان - شاهرود
محله:میامی- بیارجمند
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-3504
سمنان - سمنان
محله:شهمیرزاد -
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-3505
سمنان - سمنان
محله:شهمیرزاد -
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-3093
سمنان - شاهرود
محله:روستای طرود
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-2323
سمنان - سمنان
محله:شهر مهدی شهر،
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-2324
سمنان - سمنان
محله:شهر مهدی شهر،
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-2325
سمنان - سمنان
محله:شهر مهدی شهر،
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-2335
سمنان - سمنان
محله:شهر مهدی شهر،
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-2340
سمنان - سمنان
محله:شهر مهدی شهر،
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت