.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: خوزستان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-1448
خوزستان - دزفول
محله:جاده محمد بن جعفر
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-1384
خوزستان - شوشتر
محله:کوی بلیطی
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
3 اتاق
بدون تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-1289
خوزستان - شوشتر
محله:جاده
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 1 ممتاز (VIP) کد UN-865
خوزستان - دزفول
محله:شمس آباد
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
1 تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-1398
خوزستان - دزفول
محله:چهار راه
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-1171
خوزستان - دزفول
محله:دزفول
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
1 اتاق
1 تخت

درجه 1 کد UN-1170
خوزستان - دزفول
محله:جاده محمد بن جعفر
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
1 تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-1168
خوزستان - دزفول
محله:جاده قلعه ربع
ظرفیت(نفر) : 40 مهمان
3 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-914
خوزستان - دزفول
محله:جاده محمد بن جعفر
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
1 اتاق
1 تخت

درجه 1 کد UN-809
خوزستان - دزفول
محله:شهرک منتظری
ظرفیت(نفر) : 20 مهمان
2 اتاق
1 تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-810
خوزستان - دزفول
محله:شهرک منتظری
ظرفیت(نفر) : 22 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-805
خوزستان - دزفول
محله:کوی خاطره
ظرفیت(نفر) : 13 مهمان
2 اتاق
2 تخت