.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: چهارمحال و بختیاری)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 2 کد UN-9152
چهارمحال و بختیاری - بروجن
محله:بخش گندمان
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-9137
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
محله:خیابان
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 3 کد UN-9084
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
محله:میرآباد شرقی
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-8968
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
محله:سر چشمه ها
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 2 کد UN-8753
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
محله:میرآباد شرقی
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
3 تخت

درجه 2 کد UN-8504
چهارمحال و بختیاری - بروجن
محله:اسلام آباد
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-8358
چهارمحال و بختیاری - اردل
محله:بلوار شهدا
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 ممتاز کد UN-7531
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای چم عالی
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
4 اتاق
6 تخت

درجه 3 ممتاز کد UN-7107
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای چمعالی
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 3 ممتاز کد UN-7121
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای چمعالی
ظرفیت(نفر) : 20 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 2 کد UN-6286
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:روستای چمعالی
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
4 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-334
چهارمحال و بختیاری - سامان
محله:دهکده زاگرس
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
1 اتاق
2 تخت