.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: همدان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-6113
همدان - همدان
محله:جانبازان
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-6084
همدان - ملایر
محله:شهرک ولیعصر
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
5 تخت

درجه 1 کد UN-5607
همدان - همدان
محله:جانبازان
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 1 کد UN-5608
همدان - همدان
محله:جانبازان
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 1 کد UN-5854
همدان - همدان
محله:جانبازان
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-5855
همدان - همدان
محله:جانبازان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
5 تخت

درجه 1 کد UN-5857
همدان - همدان
محله:جانبازان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
5 تخت

درجه 1 کد UN-5598
همدان - همدان
محله:600 دستگاه
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 1 ممتاز (VIP) کد UN-6056
همدان - همدان
محله:مدرس
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-6060
همدان - همدان
محله:مدرس
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-299
همدان - همدان
محله:مدرس
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
3 تخت

درجه 1 کد UN-302
همدان - همدان
محله:مدرس
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
3 تخت