.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: گلستان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-8342
گلستان - گرگان
محله:منطقه زیارت
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
1 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-8343
گلستان - گرگان
محله:منطقه زیارت
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-8345
گلستان - گرگان
محله:منطقه زیارت
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
بدون اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-8346
گلستان - گرگان
محله:منطقه زیارت
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-8347
گلستان - گرگان
محله:منطقه زیارت
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-6962
گلستان - کردکوی
محله:خیابان شهید رجایی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-5082
گلستان - گرگان
محله:قلعه حسن
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-3204
گلستان - گرگان
محله:کوی اوزینه
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-3898
گلستان - گرگان
محله:ویلاشهر
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 3 کد UN-3900
گلستان - گرگان
محله:ویلاشهر
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
3 تخت

درجه 3 کد UN-3136
گلستان - گمیشان
محله:گمیش تپه
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-2684
گلستان - بندر گز
محله:خیابان امام جعفر صادق
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
بدون اتاق
4 تخت