.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: کهگیلویه و بویراحمد)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 3 کد UN-6908
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:گلستان
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-6358
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:مهریان
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-6359
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:مهریان
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-6360
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:مهریان
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-6361
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:مهریان
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-6362
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:مهریان
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-3124
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:روستای کوخدان
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-3069
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:قلعه مرکزی
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 3 کد UN-3068
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:میدان کوثر
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 3 کد UN-2901
کهگیلویه و بویراحمد - دنا
محله:شهر
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
1 تخت

درجه 1 کد UN-1450
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:سروک
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-1451
کهگیلویه و بویراحمد - بویراحمد
محله:سروک
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
2 تخت