.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: کرمان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-8764
کرمان - کرمان
محله:روستای سیرچ
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
1 اتاق
4 تخت

درجه 2 کد UN-7493
کرمان - بردسیر
محله:بلوار امامزاده سید محمد
ظرفیت(نفر) : 30 مهمان
7 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-6112
کرمان - بم
محله:بلوار حوزه و دانشگاه
ظرفیت(نفر) : 20 مهمان
10 اتاق
20 تخت

درجه 2 کد UN-5594
کرمان - رفسنجان
محله:شهرستان انار
ظرفیت(نفر) : 40 مهمان
20 اتاق
40 تخت

درجه 2 کد UN-6609
کرمان - بافت
محله:گوغر
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-6501
کرمان - کرمان
محله:خیابان شهاب
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 2 کد UN-6216
کرمان - کرمان
محله:اختیار آباد
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
3 اتاق
بدون تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-5589
کرمان - کرمان
محله:آلاشت
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
3 اتاق
8 تخت

درجه 2 کد UN-1550
کرمان - کرمان
محله:شهداد
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
4 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-4700
کرمان - کرمان
محله:راین
ظرفیت(نفر) : 10 مهمان
2 اتاق
5 تخت

درجه 2 کد UN-3871
کرمان - کرمان
محله:بلوار پارادیس
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-1529
کرمان - کرمان
محله:رق آباد
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
5 اتاق
8 تخت