.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: کردستان)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-5247
کردستان - سروآباد
محله:پشت مدرسه ابتدایی
ظرفیت(نفر) : 15 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-5246
کردستان - سروآباد
محله:مدرسه ابتدایی
ظرفیت(نفر) : 8 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-394
کردستان - بانه
محله:مدرسه دکتر حسابی
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-395
کردستان - بانه
محله:مدرسه دکتر حسابی
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
6 تخت

درجه 1 کد UN-377
کردستان - بانه
محله:مسجد ابراهیمی
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-371
کردستان - بانه
محله:شهرک توحید
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-368
کردستان - بانه
محله:بلوار حمزه اباد
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
بدون اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-369
کردستان - بانه
محله:بلوار حمزه اباد
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-354
کردستان - بانه
محله:استادیوم تختی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
2 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-352
کردستان - بانه
محله:مسجد جامع
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-347
کردستان - بانه
محله:مسجد مولوی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 1 کد UN-346
کردستان - بانه
محله:مسجد مولوی
ظرفیت(نفر) : 3 مهمان
1 اتاق
بدون تخت